Triple P Partners zijn A-merken leveranciers

Onze partners

Al bijna 30 jaar is Triple P een vooraanstaand leverancier en service-provider met in haar portfolio A-merken als Cisco, Microsoft en Mitel. Met deze leveranciers onderhoudt Triple P een intensieve samenwerking en heeft de hoogste niveaus van de partnerstatus en investeert daarvoor veel in het opleiden van engineers, consultants en accountmanagers.

Cisco

Cisco Systems verbindt computers, telefoons, video- en andere communicatiesystemen tot een intelligent netwerk. De netwerkoplossingen van Cisco vormen de basis voor de grootste en meest complexe netwerken die bedrijven, openbare instellingen en telecommunicatiebedrijven gebruiken.

Triple P is als Silver Partner van Cisco diepgaand bekend met het volledige scala aan oplossingen die Cisco biedt. Daarnaast zijn wij additioneel gecertificeerd in VPN Security en Wireless LAN.

Microsoft

Microsoft behoeft nauwelijks introductie. Het behoort tot de wereldwijde top met de meest innovatieve oplossingen voor Communication & Collaboration.

Triple P is als Gold Certified Partner uitvoerig op de hoogte van de Microsoft oplossingen met een speciale focus op Azure AD, Teams, OneDrive en Sharepoint.

Mitel

Mitel heeft de stap van leverancier van traditionele telefooncentrales naar IP-centrales als één van de eersten gemaakt. Daardoor heeft het bedrijf niet alleen een enorme voorsprong kunnen opbouwen bij Voice-over-IP (VoIP) toepassingen, maar heeft het zich ook verder kunnen ontwikkelen tot de het bedrijf met de meest volwassen “collaboration” toepassingen (presence, application sharing, unified messaging, unified communication).

Triple P is Platinum Partner van Mitel en als zodanig diepgaand bekend met alle Mitel componenten. Wij integreren deze onder meer met Microsoft en VMware tot hoog-beschikbare communicatie-toepassingen. Onze specialisatie op het terrein van fixed-mobile integration garandeert daarnaast een volledig geïntegreerd communicatieplatform voor de zakelijke markt.

Uiteraard kunnen wij ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en beheer nemen en kunt u onze oplossingen als eigen on-premise systeem of vanuit de cloud betrekken.