Cals College - Triple P multimedia mogelijkheden zeer belangrijk

Zero2ten client werkend als standalone computer

Het Cals College is een open katholieke scholengemeenschap met een tweetal vestigingen; één in Nieuwegein en één in IJsselstein. In totaal heeft het Cals College ruim 3.000 leerlingen. Het is een actieve school waar leerlinggericht en vernieuwend wordt gewerkt. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de moderne schoolgebouwen en de rol die IT speelt binnen het lesprogramma.

Bij het Cals College wordt er binnen het lesprogramma veel gebruik gemaakt van multimedia. Film en muziek moet daarom te allen tijde storingsvrij te zien en te horen zijn via de computer. Aangezien de huidige systeemomgeving van het Cals College al meerdere jaren in productie was en de eisen die de multimedia lesprogramma’s stellen aan de hardware de afgelopen jaren zijn toegenomen, was het tijd om opnieuw naar de tekentafel te gaan. De vraag rees of er enkel tot vervanging van de hardware zou worden overgegaan of dat er gekeken zou worden naar nieuwe mogelijkheden op de markt.

Multimedia via de computer ontzettend belangrijk

Introductie van de Wyse technologie

In eerste instantie werd er gekozen om voor drie mogelijke oplossingen een proefopstelling neer te zetten. Als snel werd echter duidelijk dat dit niet haalbaar was in verband met de beperkte ruimte en middelen op de IT afdeling. Als alternatief is er daarom gestart om één van de oplossingen, waar op papier een lichte voorkeur voor bestond, live bij een school in Zwijndrecht te bekijken. De oplossing bestond uit een combinatie van een Citrix server en zero clients. Deze oplossing vertoonde echter problemen met filmpjes via het internet. De server stuurt het filmpje naar de pc, waardoor het beeld zeer schokkerig overkomt. Deze oplossing werkte voor het Cals College naar onvoldoende tevredenheid. Er is daarom gekozen om te kijken naar een andere oplossing, op basis van de Wyse technologie. Hiervoor is vervolgens een testopstelling gerealiseerd met 1 server en 3 werkstations. Deze proefopstelling leidde tot groot enthousiasme, omdat het werken op de Wyse client niet verschilde van het werken op een gewone pc. Harry Spek, IT manager: “Tegen alle verwachtingen in, startte de Wyse client even snel op als een gewone computer”. De test werd uitgebreid naar 1 lokaal met 23 clients. Er werd getest om tegelijkertijd 23 dezelfde en daarna 23 verschillende filmpjes te laten draaien. En…..de performance was goed, het beeld en geluid waren vloeiend!

Een klein kastje werkend als standalone computer

De zero2ten client is een kastje met enkel geheugen en een netwerkkaart. Wanneer de cliënt aangaat, krijgt hij een IP-adres. Met het IP adres meldt de client zich aan bij de server, die vervolgens in de eigen database kijkt. De server stuurt vervolgens Windows naar de client, waarna de client opstart. Een login-script zorgt voor de laatste aanpassingen, zoals het vaststellen van de standaardprinter, op de cliënt. De client is vervolgens klaar om als standalone computer te functioneren. Kort gezegd wordt de zero2ten client gevuld vanaf een server, waarna het als standalone computer functioneert. De server is in feite de harde schijf van de client. Vanuit de server worden, naar behoefte van de specifieke client, applicaties en extra onderdelen voor Windows naar de client gestuurd.

Beheerlast verminderd door één Windows image
De oplossing kent een groot aantal voordelen. Zo maken alle 130 clients gebruik van hetzelfde Windows image, wat een aanzienlijke besparing oplevert in de beheerlast. Updates hoeven daardoor maar in één image te worden gemaakt en staan met één druk op de knop op alle clients. Op de werkplekken zelf hoeft dus vrijwel niets te worden gedaan. Bovendien verloopt de probleemoplossing een stuk sneller, omdat de analyse zich maar op één image richt. Bijkomend voordeel van de clients is dat er geen harde schijven kapot kunnen gaan en de schermen, door het geharde glas, ‘leerlingen proof’ zijn. Het aantal reparaties dat daardoor uitgevoerd dient te worden is dan ook sterk verminderd. Een ander voordeel van de oplossing is dat de leerlingen in de lokalen flink minder last hebben van warmte en geluid, aldus Spek. Er zitten immers geen ‘draaiende onderdelen’ zoals een fan of harde schijf in de client, welk voordeel door de leerlingen en leraren zeer wordt gewaardeerd. Ook het energieverbruik van de clients is laag, wat een positief effect heeft op de totale kosten.

Uitrol van 23 naar 130 clients
Binnen 5 maanden is het concept in alle drie de computerlokalen en de mediatheek uitgerold. In totaal heeft Triple P op de locatie in Nieuwegein 130 clients, 3 servers en Gigabit-switches geïmplementeerd. In IJsselstein betreft dit 80 clients en twee servers. Spek: “Wij werken naar tevredenheid samen met Triple P. De IT maakt een groei door en er zijn te veel vakgebieden waar je als IT’er wat van af moet weten. De expertise die we niet in huis hebben huren wij in. Voor hoogwaardige IT’ers die kwaliteit leveren kunnen wij altijd bij Triple P terecht. Triple P is al jarenlang onze ICT partner waar we op terugvallen en die een gedeelte van het beheer op zich neemt.”