Bakker Barendrecht kiest voor Virtual Replication

Bakker Barendrecht

De ICT-systemen werden gevirtualiseerd om ze te isoleren van de onderliggende hardware, om de flexibiliteit verder te verbeteren en om een robuuste business continuity en disaster recovery (BC/DR) te kunnen realiseren die aan de strengste eisen kon voldoen. Bakker’s klanten eisen de hoogst haalbare beschikbaarheid van de ICT-systemen. Niet alleen om de actuele verkoop van groente en fruit bij te houden, maar ook om deze nauwkeurig te kunnen voorspellen. De ICT-systemen op Bakker’s hoofdvestiging waren eerder al ontworpen voor een extreem hoge beschikbaarheid. Echter, in geval van een ernstige calamiteit op of rond de hoofdvestiging zou toch nog de gehele ICT kunnen uitvallen. Bakker Barendrecht liet daarom zijn trusted partner Triple P een ontwerp maken voor een uitwijkinrichting op voldoende geografische afstand van de hoofdvestiging. De daarin opgenomen Zerto Virtual Replication software stelt Bakker Barendrecht in staat de hoogst haalbare beschikbaarheid voor de gevirtualiseerde ICT-systemen te realiseren.

Bakker Barendrecht kiest voor Virtual Replication

Het probleem

Bakker Barendrecht had op haar hoofdvestiging te Ridderkerk al een volledig redundant datacenter laten inrichten door Triple P. Daarmee wordt ICT functionaliteit 24 uur per dag en 7 dagen per week aan gebruikers ter beschikking gesteld. Deze bevinden zich niet alleen in de hoofdvestiging, maar ook in alle nevenvestigingen, bij belangrijke toeleveranciers en bij afnemers. Alhoewel hiermee al een extreem hoge beschikbaarheid was gegarandeerd, zou een ernstige calamiteit niet alleen de hoofdvestiging raken, maar ook alle andere gebruikers. Om dit te ondervangen zocht Bakker Barendrecht naar additionele datacenter faciliteiten. Deze dienden voldoende afstand van Ridderkerk te hebben om ook bij ernstige calamiteiten operationeel te kunnen blijven.

Waarom Zerto Virtual Replication?

Omdat Triple P zo enthousiast was over Zerto Virtual Replication (ZVR) besloot Bakker Barendrecht om daarmee een Proof of Concept (PoC) project te starten. De resultaten daarvan waren zodanig positief dat andere oplossingen niet langer werden overwogen.

“Wij zagen ons bevestigd in de keuze voor Zerto Virtual Replication toen wij samen met Triple P onze eerste tests uitvoerden. Zonder Zerto was veel handmatig werk nodig geweest om de uitwijk te kunnen opstarten. En dat wil je juist tijdens een calamiteit zoveel mogelijk voorkomen. Waarschijnlijk zal in de praktijk blijken dat de langste tijd die nodig is om uit te wijken in de beslissing zelf gaat zitten.”

Een belangrijk aandachtspunt bij het PoC project vormde de adequate ondersteuning van de grote dynamiek binnen Bakker’s ICT-oplossingen. In geval van een failover diende absoluut zeker gesteld te zijn dat zowel de software als de informatie op de uitwijk overeen kwam met die op de hoofdvestiging. ZVR bleek in staat om de gegevens voldoende snel en consistent te repliceren, waardoor Bakker Barendrecht de hoogst haalbare beschikbaarheid kon garanderen aan haar klanten.

Henk Luitjes, IT Manager, Bakker Barendrecht: “Onze klanten verwachten producten van de hoogst mogelijke kwaliteit op basis van actuele informatie die altijd beschikbaar is. Toen wij Triple P benaderden voor een verbeterde BC/DR strategie hebben zij ons Zerto (Virtual Replication) geadviseerd. De oplossing beschermt onze business critical apllicaties uitstekend en voldoet aan de hoogst haalbare eisen die onze klanten ook aan ons stellen.”

Extreem korte Recovery Point Objectives (RPO’s) en Recovery Time Objectives (RTO’s): ZVR levert RPO’s van seconden en RTO’s van minuten, waardoor de klanten van Bakker Barendrecht altijd over de juiste informatie beschikken.

Disaster Recovery test met één muisklik: Het testen van de BC/DR oplossing is zeer eenvoudig en kan met één muisklik gestart worden. Hierdoor kan Bakker erop vertrouwen dat de oplossing werkt zoals het hoort en dat applicaties volledig beschermd zijn.

Continue replicatie op disk blok niveau: Business critical applicaties draaien in een voortdurend wijzigende omgeving. Replicatie naar de uitwijk dient dus een continu proces te zijn. Voor Bakker Barendrecht was dit een belangrijk aandachtspunt. ZVR’s continue replicatie op het niveau van de disk blokken zorgt voor real-time gegevensoverdracht, zodat zowel de applicaties als de informatie bij een failover in de meest actuele status beschikbaar blijven.

Consistency groups voor applicatie-bescherming: Applicaties die gebruik maken van Oracle databases stellen hoge uitdagingen met betrekking tot uitwijkinrichting. De Virtual Protection Groups (VPG’s) binnen ZVR zorgen er voor dat de onderlinge afhankelijkheid van virtuele machines op consistente wijze afgehandeld kan worden. Dit garandeert dat business critical applicaties op de juiste wijze hersteld kunnen worden, zelfs in een sterk dynamische ICT-omgeving.