Indoor Dekking opgelost met Mitel MiCollab - Triple P

Indoor Dekking opgelost met Mitel MiCollab

21-02-2017

De term “Indoor Dekking” zien we steeds vaker in relatie tot bereikbaarheidsproblematiek in kantoorpanden en afgelegen locaties. We zijn dan ook steeds meer afhankelijk van onze mobiele apparaten en steeds vaker zien we geen vaste telefoon meer staan in kantoorpanden.
Er zijn verschillende oplossingen voor Indoor Dekking en het bellen over Wi-Fi is één van de nieuwere oplosrichtingen. Met bellen over Wi-Fi dient zich echter een nieuw probleem aan: hoe integreert dit met de bestaande telefonie-omgeving. Men wil immers niet nóg een telefoonnummer erbij. Gelukkig zijn hiervoor goede oplossingen. Triple P kan advies leveren en heeft enkele oplossingen in het portfolio, waarmee zowel de bereikbaarheid verbeterd wordt als een oplossing voor Indoor Dekking geboden wordt.

Verminderde Indoor Dekking
We zijn steeds meer afhankelijk geworden van mobiele apparaten en op steeds meer locaties wordt de dekking, althans inpandig, minder goed. Dit klinkt tegenstrijdig omdat de mobiele netwerken continu verbeterd worden. Er zijn echter twee, op zich positieve, ontwikkelingen die voor Indoor Dekking nadelig zijn.
Allereerst wordt de mobiele infrastructuur complexer en wordt er meer van korte golflengten in het radiospectrum gebruik gemaakt. Hierdoor is over het algemeen meer bandbreedte beschikbaar en kunnen meer apparaten gelijktijdig connecteren met het mobiele net. Een korte golflengte heeft helaas ook een nadeel: het dringt slechter door muren en ramen. Ten tweede worden kantoorpanden beter geïsoleerd. Op zich ook een goede zaak, maar ook dit heeft een nadelig effect op de doordringbaarheid van muren en ramen van het radiosignaal. Kortom, we gebruiken frequenties die minder goed doordringen én we bouwen kantoren die minder goed doordringbaar zijn.

Oplossingen voor de bestaande GSM (2G/3G/4G) technologie
Een oplossing is het installeren van zogenaamde micro- of Nano-BTS’en (Base Tranceiver Stations). Deze oplossing wordt door de mobiele provider geleverd en vormt een extra ‘cel’ in het netwerk van de provider. Het nadeel is dat deze, toch al kostbare, oplossing alleen werkt voor de desbetreffende provider. Daardoor zijn er dus vier nodig om voor alle mobiele providers goede dekking te geven.
Voor wat kleinere gebouwen, of gebouwen waarvan slechts een klein gedeelte extra voorziening nodig heeft, hebben sommige leveranciers een alternatief: een “Repeater”. Deze versterkt het signaal naar binnen en naar buiten voor de verschillende providers. Deze oplossing wordt dan toegepast, omdat het aanzienlijk goedkoper is: slechts één exemplaar is nodig voor alle providers. Deze vergt minder configuratie en de installatie hoeft, technisch gezien, niet met de providers afgestemd te worden. In dit ”technisch gezien” schuilt het probleem. Formeel mogen repeaters alleen met toestemming van de operator(s) geplaatst worden; er wordt immers uitgezonden op frequenties van de mobiele operators. Zolang er geen merkbare interferentie ontstaat, lijkt er tot dusver nog geen probleem te bestaan.
Echter, doordat de netwerken complexer worden, wordt de kans groter dat repeaters interferentie veroorzaken. Mobiele operators worden dan ook steeds strikter als het gaat om het gebruik ervan. Het wordt dus steeds lastiger om met repeaters op een eenvoudige manier de problematiek van Indoor Dekking aan te pakken.

Oplossingen met Wi-Fi technologie
Bellen over Wi-Fi is al enige tijd mogelijk, maar het probleem is dat dit alleen met een goede integratie goed bruikbaar is. Een apart extra nummer voor bellen over Wi-Fi – eigenlijk is dit een extra telefoon – is niet handig en zal niet snel als oplossing omarmd worden. Sinds kort wordt ook mondjesmaat “Wi-Fi-calling” aangeboden. Het gesprek wordt hierbij over Wi-Fi gevoerd, terwijl de mobiele operator nog steeds het gesprek afhandelt. Voor de gebruiker is er dus nog steeds één toestel met één nummer. Deze oplossing heeft wel als randvoorwaarde dat zowel de mobiele provider als de smart phone dit moeten ondersteunen.
Echter, voor gebruikers van een Mitel telefooncentrale is er een nog eenvoudiger oplossing voorhanden. Hierbij gaat een smartphone zich als een toestel van de telefooncentrale gedragen, op basis van de MiCollab app.

Mitel MiCollab
Gebruikers van een Mitel telefooncentrale kunnen met de MiCollab applicatie hun telefonie-omgeving configureren en bedienen. Zo kan een bereikbaarheidsprofiel gemaakt worden, waarin bepaald wordt op welk device een binnenkomend gesprek binnenkomt. Dit kan eventueel afhankelijk van de (Outlook-) agenda gemaakt worden; staat er bijvoorbeeld een afspraak in mijn agenda dan komt het gesprek in mijn voicemail uit. Ook kan gebeld worden met MiCollab, gebruikmakend van het eigen, of bedrijfstelefoonboek. In het bedrijfstelefoonboek is vooraf zichtbaar of de persoon in gesprek is, of in een afspraak zit.
Veel van onze klanten hebben met de Mitel MiCollab applicatie een sterke UC-(Unified Communications) oplossing in huis gehaald, maar ook en vaak onbewust, een oplossing voor Indoor Dekking!

MiCollab Soft Phone
Naast de applicatie waarmee de bereikbaarheid geregeld kan worden, biedt MiCollab ook een geïntegreerde Soft Phone. In wezen kan het gesprek, dat met MiCollab opgezet wordt, op drie manieren tot stand gebracht worden: via de ‘normale’ mobiele spraakverbinding, maar ook als VoIP over de mobiele of Wi-Fi dataverbinding.
Een spraakdienst over de dataverbinding wordt ook wel een “Over the Top” dienst genoemd en zo biedt MiCollab al geruime tijd een “Over the Top” dienst avant la lettre.
Klanten die wij in het verleden UC op basis van MiCollab geleverd hebben, maken al dankbaar gebruik van de gelegenheid om met deze oplossing ook de problemen met Indoor Dekking het hoofd te bieden.
Welke aanpassingen hiervoor nodig zijn, bespreken wij graag en wellicht kunnen we u helpen om met geringe investering, de problemen met slechte dekking aan te pakken.

Wilt u weten of en hoe u uw Indoor Dekking kunt oplossen met Mitel MiCollab? Stuur dan een e-mail naar info@triple-p.nl  of bel naar 088-0332500. Onze medewerkers geven u graag meer informatie hierover.