Eerste nieuwe telefonieomgeving van Ziekenhuis Gelderse Vallei in bedrijf - Triple P

Eerste nieuwe telefonieomgeving van Ziekenhuis Gelderse Vallei in bedrijf

20-07-2017

De telefonie omgeving van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) was na 17 jaar aan vervanging toe. Na de contractondertekening in december 2016 en de start van het project in januari is er door ons team een aantal maanden hard gewerkt aan een ontwerp. Dit ontwerp is vervolgens vertaald naar een zogenaamd Proof of Concept (PoC). In goede samenwerking tussen Triple P en ZGV medewerkers is dit POC nader uitgevoerd en uitvoerig getest. Tot slot is er in een Stuurgroep overleg een GO gegeven voor uitrol op een eerste locatie.

Op 26 juni jl. is de eerste locatie van ZGV aan de Pascalstraat overgegaan naar de nieuwe Mitel telefonieomgeving. Het betreft een zogenaamde buitenlocatie; dat wil zeggen een satellietlocatie van het Ziekenhuis met een kantooromgeving.

Eind augustus zullen er nog 4 buitenlocaties in bedrijf gesteld worden, één kantooromgeving en 3 poliklinieken. Daarna gaan we verder met de voorbereidingen voor de in bedrijf stelling van de hoofdlocatie in Ede. Deze zal in oktober overgaan naar de nieuwe telefonie oplossing en daarmee is de huidige telefonie omgeving geheel vervangen.

Ziekenhuis Gelderse Vallei: We zijn blij met het feit dat het gelukt is om vóór de vakantieperiode één locatie in bedrijf te stellen zodat we de komende periode een goed beeld kunnen krijgen van de stabiliteit en eventuele aanloopproblemen. Geconstateerde kleine issues zijn door Triple P goed opgepakt.

Triple P wil iedereen bedanken voor de enthousiaste en gemotiveerde inzet in de afgelopen periode. Dat heeft ondanks de forse omvang en de behoorlijke complexiteit van het project geleid tot een vrijwel vlekkeloos verlopen technische implementatie. Dat verdient een groot compliment en biedt tevens vertrouwen dat we ook de rest van het project tot een succes kunnen maken.