disclaimer website Triple P Nederland BV

 

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • De eigenaar: Triple P;
 • U: de gebruiker (bezoeker) van de website www.tripplep.wpengine.com ;
 • De content: alle in de website aanwezige inhoud;
 • Het onderstaande is van toepassing op de website www.tripplep.wpengine.com en alle onderliggende pagina’s. Door deze pagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer;
 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, de eigenaar aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • In geen geval is de eigenaar aansprakelijk voor schade, inclusief maar niet beperkt tot, winstderving of gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van de (content op de) website.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content opwebsites waarnaar wordt verwezen.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele onbereikbaarheid van de website en storingen en/of vertragingen in haar elektronische berichtenverkeer.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.
 • Voor het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient eerst schriftelijk aan de eigenaar toestemming te worden gevraagd en verkregen.
 • De eigenaar heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.