Managed IPT - Triple P - optimale bereikbaarheid zonder zorgen

Wat is “Managed IPT”

Tijdens het gesprek met Dick Schenau, die sinds 1989 werkzaam is bij Triple P komt naar voren dat Triple P als organisatie voor veel klanten het beheer geheel of gedeeltelijk uit handen neemt, afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden van de klant. Veelal wordt het ‘functioneel beheer’ door de klant zelf gedaan. Dit betreft het toevoegen van gebruikers, gegevens aanpassen en eventueel groepsschakelingen aanpassen.

Op de vraag wat de drijfveer is van Dick bij Triple P geeft hij aan dat: “de drie P’s,  People Performance Partnership, hem enorm aanspreken in de wijze waarop en hoe het bedrijf klanten bedient. De klant heeft de mogelijkheid  om van het begin tot het einde van zijn ICT behoefte, dit te laten uitvoeren door Triple P. Daarbij is het goed onderhouden van de klantrelatie zeer belangrijk. We hebben dan ook zeer langdurige relaties met klanten, waar het vertrouwen groot is. De tijden zijn veranderd, want de 3P’s betekenen voor mij ook Puur, Passie en Plezier en dat is nodig om de drijfveren en motivatie op een krachtig niveau te houden.”

On Premises en Cloud

Dick Schenau vertelt enthousiast verder: “Een telefonie-platform kan op locatie van de klant geplaatst worden of in de cloud. Indien een klant een datacenter eventueel met VMware omgeving beschikbaar heeft, kan het voordelig zijn om daarop het telefoniesysteem te implementeren. De klant kan dan de verantwoordelijkheid houden tot en met het VMware platform. De virtuele telefonieomgeving kan dan nog steeds ‘gemanaged’ worden door Triple P, maar uiteraard kan de klant ook het beheer zelf regelen.”

“Daarnaast is het mogelijk om telefonie “uit de cloud” af te nemen, hetgeen betekent dat het platform in de datacenters van Triple P geïmplementeerd is. De klant kan dan het bestaande datanetwerk voor telefonie gebruiken en hoeft zelf geen telefoniesysteem te installeren. Uiteraard moet er wel een dataverbinding zijn naar de data centers van Triple P.”

Wat zijn nu de keuzes binnen Managed IPT? Dick Schenau geeft aan dat hiervoor diverse facetten belangrijk zijn zoals:

“Hosted telefonie ofwel TaaS
Triple P levert telefonie steeds vaker als “TaaS” (Telephony as a Service). Het houdt in dat de klant telefonie als dienst afneemt en daarmee één leverancier heeft voor de telefonie-infrastructuur, de vaste telefonie inclusief belminuten en vaak ook de mobiele telefonie. Het voordeel van de flexibele aanpak is dat TaaS, afhankelijk van de klantwens, zowel ‘On Premises’ geleverd kan worden, als uit de cloud. De kern is dat de klant één aanspreekpunt heeft en één factuur.

Functionaliteit
Telecommunicatie is gebaseerd op connectiviteit (techniek) maar het doel is communicatie (functionaliteit). Bij de keuze van een telecommunicatie-infrastructuur, is dan ook met name functionaliteit van belang omdat het uiteindelijk gaat om de invulling van de onderliggende communicatiebehoeften.

Telefonisch contact en daarmee telefonische bereikbaarheid, is ondanks nieuwe communicatiemiddelen, zoals chat en WhatsApp, nog altijd voor 80% bepalend voor het imago van veel organisaties. Een slechte telefonische bereikbaarheid, kan dus aardig wat roet in het eten gooien.

Bereikbaarheid
Triple P maakt onderscheid tussen persoonlijke bereikbaarheid en functionele bereikbaarheid. Waar het bij de eerste gaat om contact met een specifiek persoon, gaat het bij functionele bereikbaarheid om specifieke informatie. Bij dit laatste kan men in grotere omgevingen al snel denken aan een contact center, maar dit hoeft niet. Het gaat er om dat direct degene bereikt wordt die de functionele wens van de beller kan beantwoorden.”

Meer weten? Neem dan contact met ons op: