Overheid - Triple P - voor een toekomstbestendig ICT platform

Communicatie & samenwerking binnen de overheid

Triple P biedt een brede reeks Communication & Collaboration oplossingen voor de overheid die mobiliteit en beveiliging ondersteunen. Overheden streven naar een goede dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. ICT-oplossingen voor de overheid zijn hierbij van grote waarde.

Gert Timmer, project accountmanager en senior consultant: “Overheidsinstellingen staan voor een uitdaging. Steeds vaker moeten zij beschikken over meerdere communicatiemethoden en -middelen zoals telefonie, e-mail, chat, een telefooncentrale en desktops en laptops. Vaak hebben medewerkers ook nog een eigen tablet en smartphone, die ook voor werkdoeleinden wordt gebruikt. Dit resulteert dan in een arbeidsintensieve omgeving, complex beheer en onderhoud en vaak hoge kosten”.

Wat Triple P hierin kan betekenen voor de klant? Gert Timmer zegt: “Wij kunnen een alles-in-één oplossing aanbieden, zodat de dienstverlening richting de burger of medewerker verbeterd wordt. Dit kan door middel van een geïntegreerd platform dat de diverse communicatiemiddelen met elkaar verbindt.”

Toekomstbestendig ICT platform

“De overheid en publieke sector krijgen te maken met grote veranderingen, zoals globalisering, vergrijzing en bezuinigingen en dat maakt het zeer uitdagend. Lokale overheden hebben te maken met onderwerpen als effectief samenwerken en gegevensbeveiliging. En door de decentralisatie krijgen de lokale overheden meer verantwoordelijkheden, maar komt er geen extra geld beschikbaar.”

Gert Timmer geeft aan dat de overheid en publieke sector aan het krimpen is, maar gelijktijdig slagvaardiger moet worden. “Het is van het allergrootste belang dat er een toekomstbesteding ICT platform wordt gecreëerd. Hierdoor spelen we in op uitdagingen van vandaag en zorgen ervoor dat de organisatie over een solide en toekomstbestendig ICT platform beschikt.”

“Onze engineers en consultants zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van de IT investeringen van onze klanten. Wij bieden consulting en outsourcing services, waarmee wij meerwaarde voor organisaties kunnen creëren, die kostenbesparend zijn en de efficiëntie kunnen vergroten.”