Algemene Voorwaarden - Triple P

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en verkoopovereenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden kunt u hier als PDF-bestand downloaden. Op verzoek sturen wij u deze tevens kosteloos toe.